Przebieg egzaminu

Przebieg egzaminu

1. Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy odbywa się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Trwa on 25 minut i jest przeprowadzany na komputerze w formie testu jednokrotnego wyboru.

Do zdobycia w tym teście są 74 punkty natomiast zęby zakończyć go z wynikiem pozytywnym trzeba ich zdobyć minimum 68.

Państwowy egzamin teoretyczny można podzielić na dwie części.

Pierwsza składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej, na które należy udzielić odpowiedzi TAK lub NIE. Na przeczytanie treści pytań mamy 20 sekund, a na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.

Druga cześć to 12 pytań z wiedzy specjalistycznej na które trzeba odpowiedzieć A, B, lub C. Na zapoznanie się z treścią pytania oraz udzielenie odpowiedzi osoba podchodząca do egzaminu ma 50 sekund.

Pytania posiadają wartość punktowa 3, 2, 1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niewskazanie żadnej odpowiedzi przez osobę egzaminowana skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

2. Egzamin Praktyczny

Egzamin praktyczny na prawo jazdy ma na calu udowodnić, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy potrafi praktycznie wykorzystać przepisy ruchu drogowego.

Do zadań w części praktycznej egzaminu na prawo jazdy należy między innymi:

- czynności z zakresu kontroli technicznej pojazdu,

- jazda po pasie ruchu do przodu i do tylu,

- parkowanie skośne, równolegle oraz prostopadle wykonywane w ruchu miejskim,

- manewr zawracania

- ogólna umiejętność jazdy w ruchu drogowym.

Podczas wykonywania zadań w ruchu drogowym egzaminator zwraca szczególna uwagę na to jak wykonywane są manewry na drodze, jak osoba egzaminowana zachowuje się wobec innych uczestników ruchu, czy osoba egzaminowana potrafi ocenić potencjalne lub rzeczywiste zagrożenia oraz sposób oraz to w jaki sposób używa mechanizmów sterowania pojazdem.

Wynik negatywny uzyskuje się w sytuacji, w której osoba egzaminowana 2 razy nieprawidłowo wykonała zadania egzaminacyjne lub kiedy nie jest w stanie zapanować nad pojazdem, a dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Na koniec egzaminu praktycznego egzaminator szczegółowo omawia jego wynik, jeśli osoba egzaminowana uzyskuje wynik negatywny egzaminator informuje o przyczynie jego uzyskania.

Redaktor naczelny

Celem serwisu było i jest informowanie użytkowników o najnowszych tematy związanych z egzaminem na prawo jazdy w RP. Stworzyliśmy przez lata sieć współpracy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców w całej Polsce oraz z serwisami takimi jak www.prawo-jazdy-360.pl które umożliwają naukę na testy na prawo jazdy i wzorowe przygotowanie do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy