Zdjęcie do prawa jazdy

Zdjęcie do prawa jazdy

Każda osoba ubiegająca się o dokument prawa jazdy musi dostarczyć zdjęcie spełniające pewne wymogi.

Powinno ono być kolorowe, zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, powinno mieć odpowiednia ostrość, nie może być na nim widać pikseli i musi mieć naturalny kontrast, a jego tło musi być jednolite i jasne. Zdjęcie do dokumentu prawa jazdy musi mieć wymiary 35x45 mm.

Zdjęcie powinno przedstawiać cala głowę, wizerunek nie dalej niż do górnej części barków, naturalny kolor skór kandydata na kierowcę oraz wyraźnie widoczne oczy, a przede wszystkim źrenice.

Na zdjęciu osoba fotografowana musi patrzeć na wprost przed siebie. Nie może mieć na sobie nakrycia głowy ani okularów z ciemnymi szkłami. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy na zdjęciu musi mieć także otwarte oczy nie zasłonięte na przykład włosami, naturalny wyraz twarzy i nie może mieć otwartych ust. Kandydaci na kierowców musza pamiętać, że na zdjęciu nie może być zawarty żaden element, który mógłby utrudnić ich rozpoznanie. Twarz powinna zajmować około 70-80 procent zdjęcia.

Osoby, które maja wadę wzroku mogą zrobić zdjęcie w ciemnych okularach pod warunkiem, że w dokumencie tożsamości na fotografii również maja takie okulary i ze dołącza do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Podobnie jest w sytuacji, jeżeli nosisz nakrycie głowy zgodne z religia, która wyznajesz również możesz wykonać w nim zdjęcie. Niezbędne do zaakceptowania takiego zdjęcia będą dokument tożsamości, w którym na fotografii także jest dana osoba w religijnym nakryciu głowy i zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce, które należy dołączyć do wniosku. Pomimo nakrycia głowy na zdjęciu musi być widoczna cala twarz.

Nie jest konieczne dostarczania fotografii w formie papierowej, można dołączyć je w pliku. Taki plik powinien spełniać określone kryteria:

- format JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej. W nagłówku EXIF należy zamieścić datę wykonania oraz nazwę i dane adresowe zakładu, w którym fotografia została zrobiona,

- kolorystyka skanowania: sroga,

- głębia kolorów: 24 bity,

- rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli,

- plik nie może być większy niż 100 KB,

- jakość kompresji nie mniejsza niż 80/100.

Redaktor naczelny

Celem serwisu było i jest informowanie użytkowników o najnowszych tematy związanych z egzaminem na prawo jazdy w RP. Stworzyliśmy przez lata sieć współpracy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców w całej Polsce oraz z serwisami takimi jak www.prawo-jazdy-360.pl które umożliwają naukę na testy na prawo jazdy i wzorowe przygotowanie do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy